Ärftlig ATTR-amyloidos: en progressiv och livshotande ärftlig sjukdom1-3

Vad är hATTR-amyloidos?

hATTR-amyloidos är en autosomal dominant sjukdom som orsakas av en mutation i transtyretingenen (TTR-genen) och som leder till att felaktigt veckade TTR-proteiner ansamlas som amyloidfibriller på flera ställen I kroppen, inklusive nerverna, hjärtat och mag-tarmkanalen.2,4

Bildning av amyloida fibriller2,4,5
TTR mutation leads to protein misfolding and formation of amyloid fibrils that are deposited at multiple sites in the body

hATTR-amyloidos drabbar uppskattningsvis 50 000 patienter över hela världen4

Under sjukdomsförloppet för hATTR-amyloidos så får en del patienter först polyneuropatisymtom, historiskt kallat familjär amyloidos med polyneuropati (familial amyloidotic polyneuropathy, FAP), i Sverige även känt som Skelleftesjukan, och andra får först kardiomyopatisymtom, historiskt kallat familjär amyloidos med kardiomyopati (familial amyloidotic cardiomyopathy, FAC). En betydande andel av patienterna får flera olika symtom inklusive sensoriska, motoriska, autonoma och kardiella symtom, en så kallad blandad fenotyp.4,6-8

Symtombilden för hATTR-amyloidos varierar kraftigt mellan patienterna, även för samma mutation eller inom samma familj. Utöver de varierande symtomen som patienter söker för så varierar åldern för sjukdomsdebut bland patienterna, där en del söker så tidigt som i 20-årsåldern.6,9

Allt eftersom sjukdomen framskrider, ökar symtomen på hATTR-amyloidos i svårighetsgrad och berövar så småningom patienterna deras funktionsförmåga—och till och med deras liv1-3

hATTR-amyloidos kan leda till betydande morbiditet, funktionsnedsättning samt mortalitet.1-3,10

Referenser:

  1. Adams D, Coelho T, Obici L, et al. Rapid progression of familial amyloidotic polyneuropathy: a multinational natural history study. Neurology. 2015;85(8):675-682.
  2. Hanna M. Novel drugs targeting transthyretin amyloidosis. Curr Heart Fail Rep. 2014;11(1):50-57.
  3. Mohty D, Damy T, Cosnay P, et al. Cardiac amyloidosis: updates in diagnosis and management. Arch Cardiovasc Dis. 2013;106(10):528-540.
  4. Hawkins PN, Ando Y, Dispenzeri A, et al. Evolving landscape in the management of transthyretin amyloidosis. Ann Med. 2015;47(8):625-638.
  5. Sekijima Y. Transthyretin (ATTR) amyloidosis: clinical spectrum, molecular pathogenesis and disease-modifying treatments. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015;86(9):1036-1043.
  6. Ando Y, Coelho T, Berk JL, et al. Guidelines of transthyretin-related hereditary amyloidosis for clinicians. Orphanet J Rare Dis. 2013;8:31.
  7. Rapezzi C, Quarta CC, Obici L, et al. Disease profile and differential diagnosis of hereditary transthyretin-related amyloidosis with exclusively cardiac phenotype: an Italian perspective. Eur Heart J. 2013;34(7):520-528.
  8. Adams D, Gonzalez-Duarte A, O’Riordan W, et al. Patisiran, an investigational RNAi therapeutic for the treatment of hereditary ATTR amyloidosis with polyneuropathy: baseline demographics from the phase 3 APOLLO study. I: The XVth International Symposium on Amyloidosis. Uppsala, Sweden: ISA International Society of Amyloidosis; July 3-7, 2016. PA 82.
  9. Coelho T, Maurer MS, Suhr OB. THAOS—The Transthyretin Amyloidosis Outcomes Survey: initial report on clinical manifestations in patients with hereditary and wild-type transthyretin amyloidosis. Curr Med Res Opin. 2013;29(1):63-76.
  10. Castaño A, Drachman BM, Judge D, et al. Natural history and therapy of TTR-cardiac amyloidosis: emerging disease-modifying therapies from organ transplantation to stabilizer and silencer drugs. Heart Fail Rev. 2015;20(2):163-178.